Тэг: довідка про сімейний стан хто видає

Довідка не в шлюбі

Цей документ необхідний для оформлення шлюбу за кордоном. Завірити документ про відсутність зареєстрованого шлюбу, Ви можете в офісі нотаріуса.


Досить часто в побуті цей документ називають по різному: "довідка про відсутність шлюбу", "довідка про відсутність зареєстрованого шлюбу", "довідка про сімейний стан для одруження за кордоном"...).


Ви можете оформити документ в нашому офісі нотаріуса за 10-15 хвилин. Записатися на зручний час та уточнити актуальну ціну можливо по телефону.

Документ оформлюється в повній відповідності до закону. У нотаріуса є зразки документів для різних країн. Впевнені, ми вже оформлювали документи для країни, в якій Ви плануєте реєстрацію шлюбу. 


Необхідні документи:
1) Ваш паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер.
2) Свідоцтво про розлучення (або рішення суду), якщо раніше був шлюб.Оформлення документа, передбачено Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими наказом Міністерства юстиції України N 52/5 від 18.10.2000, згідно з р.2 п.7 Положення, Громадяни України ..., які проживають в Україні, для підтвердження сімейного стану з метою реєстрації шлюбу в іншій державі подають заяву, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, у якій особа повідомляє про себе, що вона ніколи не перебувала в шлюбі, або про те, що вона раніше перебувала у шлюбі, але се йчас її шлюб припинено, та належним чином легалізовану, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.довідка про сімейний стан

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТУ ПРО ВІДСУТНІСТЬ ШЛЮБУ


КОМПЕТЕНТНІ ОРГАНИ


_____________________,

громадянки України, стать жіноча,

народилася __________року

реєстраційний номер облікової картки

платника податків____________________,

паспорт громадянина України _______,

виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України

в м. Києві_________________року,

зареєстроване місце проживання:

Україна, м. Київ, ________, буд.__, кв.___З А Я В А


Я, громадянка України __________________________, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті, діючи добровільно і розуміючи значення своїх дій, без будь-якого примусу, як фізичного так і морального, заявляю про наступне –

я маю намір зареєструвати шлюб в КРАЇНА та з метою підтвердження сімейного стану цією заявою повідомляю, що у зареєстрованому шлюбі я як на території України так і за її межами, не перебуваю та ніколи не перебувала;  у цивільно-шлюбних відносинах з іншими особами не перебуваю; рішення суду про встановлення факту сумісного проживання однією сім'єю або нотаріально посвідченого договору про сумісне проживання щодо мене немає. Будь-яких інших перешкод для укладення шлюбу немає.

Я також стверджую, що факти наведені в заяві, правдиві, достовірні та викладені вірно. Про відповідальність за приховування перешкод для реєстрації шлюбу і про надання недостовірної інформації я повідомлена

___________________________дві тисячі___________року.


ПІДПИС: _____________________________________________________________


Посвідчувальний напис нотаріуса.