Корисна інформація

Доверенность

У нотариуса вы можете оформить все виды доверенностей. Здесь Вы найдете ответы на распространенные вопросы по оформлению доверенности.


Документы для оформления доверенности

Читать>>


Как оформить нотариальную доверенность? Как записаться к нотариусу

Читать>>


Цена доверенности

Читать>>


Сколько времени занимает оформление доверенности
Читать>>


Какие доверенности возможно оформить у нотариуса

Читать>>


Запишитесь к нотариусу для оформления доверенности.


Довідка не в шлюбі

Документ необхідний для одруження за кордоном. Завірити документ про відсутність зареєстрованого шлюбу (часто називають: довідка про відсутність шлюбу, довідка про відсутність зареєстрованого шлюбу, довідка про сімейний стан для одруження за кордоном...), Ви можете особисто відвідавши нотаріуса. Для запису на зручний час, просто зателефонуйте.


Ви можете оформити документ а нашому офісі нотаріуса за 10-15 хвилин.

Документ оформлюється в повній відповідності до закону. У нотаріуса є зразки документів, які готувалися для для різних країн. Впевнені, ми вже оформлювали документи призначені для країни, в якій Ви плануєте реєстрацю шлюбу. Точну актуальну ціну уточніть у нотаріуса по телефону.


Необхідні документи:
1) Паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер.
2) Свідоцтво про розлучення, якщо раніше був шлюб.


довідка про сімейний стан для одруження за кордоном

Оформлення документа, передбачено Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими наказом Міністерства юстиції України N 52/5 від 18.10.2000, згідно з р.2 п.7 Положення, Громадяни України ..., які проживають в Україні, для підтвердження сімейного стану з метою реєстрації шлюбу в іншій державі подають заяву, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, у якій особа повідомляє про себе, що вона ніколи не перебувала в шлюбі, або про те, що вона раніше перебувала у шлюбі, але се йчас її шлюб припинено, та належним чином легалізовану, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.


"Довідка" про сімейний стан зразок

КомпетентнІ органИ


ПІБ,

громадянки України, стать жіноча,

народилася__________року в_________,

реєстраційний номер облікової картки

платника податків______________,

паспорт громадянина України________________,

виданий______________РУ ГУ МВС України

в м. Києві________________,

місце реєстрації проживання:

Україна,_________________________


ЗАЯВА

Я, громадянка України___________________, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті, діючи добровільно і розуміючи значення своїх дій, без будь-якого примусу, як фізичного так і морального, заявляю про наступне –

я маю намір зареєструвати шлюб в___________та з метою підтвердження сімейного стану цією заявою повідомляю, що у зареєстрованому шлюбі я як на території України так і за її межами, не перебуваю та ніколи не перебувала; у цивільно-шлюбних відносинах з іншими особами не перебуваю; рішення суду про встановлення факту сумісного проживання однією сім'єю або нотаріально посвідченого договору про сумісне проживання щодо мене немає. Будь-яких інших перешкод для укладення шлюбу немає.


Я також стверджую, що факти наведені в заяві, правдиві, достовірні та викладені вірно. Про відповідальність за приховування перешкод для реєстрації шлюбу і про надання недостовірної інформації я повідомлена

Восьмого квітня дві тисячі сімнадцятого року.


ПІДПИС: _____________________________________________________________


Посвідчувальний напис нотаріуса.

Сохранить

Что лучше дарение или завещание?

Другие вопросы по дарению<<


Что лучше дарение или завещание


Договор дарения между родственниками - это очень частое явление. Но договор дарения и завещание - это совершенно разные документы. Очень часто задают вопрос: "что лучше дарственная или наследство?".В каждом индивидуальном случае оптимальным может быть тот или иной вариант. Более того, в некоторых случаях неправильный выбор может сыграть негативную роль!


Отличия:


Момент перехода права собственности.

(дарение - это переход прав в момент оформления, завещание - переход прав только после смерти и при условии соблюдения условий принятия наследства);


Разное количество документов необходимых для оформления.

(для дарения - больше документов, для завещания - минимум документов);


Отличается время оформления

(для завещания необходимо - всего около 30 минут, для дарения - значительно больше);


Разные расходы на оформление

(оформление завещания стоит дешевле чем дарение, но после смерти завещателя возникают расходы на оформление наследства).


Если Вы не можете решить какой вариант выбрать - обратитесь за консультацией к нотариусу. На консультации Вы получите ответы на ваши вопросы, и сможете принять взвешенное решение.


Записаться на консультацию к нотариусу в Киеве можно по телефону.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Згода на поїздку дитини за кордон (приклад)

КОМПЕТЕНТНІ ОРГАНИ


ПІБ,

___________року народження,

реєстраційний номер облікової картки

платника податків____________,

зареєстроване місце проживання за адресою:

_____________________________

ЗАЯВА

Я, батько - _______________________________, (паспорт ________________, виданий______________РУ ГУ МВС України в м. Києві____________року), даю свою згоду на поїздку моїх малолітніх дітей:________________________, _____року народження, та ______________________,_________________народження, до Республіки Болгарія, в період з 13 липня 2017 року по 01 серпня 2017 року, з метою відпочинку. Супроводжувати дітей буде їх мати –_______, яка несе відповідальність за життя і здоров’я дітей та забезпечить їх повернення в Україну по закінченню терміну поїздки.

Вісімнадцятого травня дві тисячі сімнадцятого року.


ПІДПИС:____________________________________________________________


Напис нотаріуса.

Дарение квартиры в Киеве


Безусловно, каждый случай и ситуация индивидуальны, но очень многие вопросы повторяются. Здесь я дам ответы на самые распространенные вопросы по дарению, которые мне каждый день задают посетители на консультациях.


Дарение квартиры Киев


Договор дарения квартиры, как узнать затраты на оформление

Читать>>


Что лучше дарение или завещание

Читать>>


С чего начать оформление или получить консультацию нотариуса

Читать>>


Какие документы необходимы для оформления договора дарения

Читать>>


Подробнее о процедуре оформления дарения

Читать>>


Сколько времени может потребоватся чтобы оформить дарение квартиры

Читать>>


Требуется ли согласие супруга на договор дарения

Читать>>


Доверенность на оформление дарения, в каких случаях необходима.

Читать>>


Как подарить квартиру ребенку? Можно ли оформить дарение если в квартире зарегистрированы дети

Читать>>


Необходимо ли самостоятельно регистрировать дарение в БТИ или регистрационной службе после оформления

Читать>>


Что будет после смерти собственника квартиры если не оформить дарение при жизни

Читать>>


Как выбрать нотариуса для оформления дарения

Читать>>


Если у вас остались дополнительные вопросы, запишитесь на консультацию.  АВА

С

Сохранить

Довіреність на представництво в податковій та інших органах (зразок)

Д О В І Р Е Н І С Т Ь

Місто Київ, сімнадцятого травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, ___________________,____року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків__________, місце реєстрації проживання:_____________, паспорт______, виданий Дарницьким РВ ГУДМС України в м. Києві_________року, цією довіреністю уповноважую ________________, ___________року народження, паспорт______, виданий________РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області__________року, зареєстрованого за адресою:__________, реєстраційний номер облікової картки платника податків________________, бути моїм представником в державних, громадських, господарських та інших підприємствах, установах, організаціях, незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності та їх структурних підрозділах, в тому числі в органах державної влади та управління, державних адміністраціях, правоохоронних органах, органах державної реєстрації, нотаріальних конторах, банківських установах, центрах надання адміністративних послуг, у відповідній державній податковій інспекції, Державній фіскальній службі України, АЦСК ІДД ДФС, у державного реєстратора, центрах сервісного обслуговування, органах державної статистики, Пенсійному фонді України, органах захисту прав споживачів, фондах соціального страхування (Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Державній службі зайнятості, відповідному Центрі зайнятості та інших), Державній службі України з питання захисту персональних даних, з питання подання та отримання документів.


Для чого надаю йому право: подавати від мого імені необхідні документи, заяви, анкети, декларації, звіти, в тому числі звітність з ЄСВ, звітність платників єдиного податку, листи, клопотання тощо, одержувати необхідні довідки та документи, в тому числі рішення, постанови, витяги, виписки, акти, свідоцтва, а також інші документи, представляти мої інтереси при проведенні перевірок моєї діяльності контролюючими органами, вносити зміни до реєстраційних даних, заповнювати та подавати реєстраційні картки, здійснювати дії щодо внесення змін до реєстраційних даних, повірений наділяється правом підпису на всіх необхідних реєстраційних документах АЦСК ІДД у якості заявника, здійснювати дії щодо зміни статусу особистих ключів заявника, скасовувати та припиняти дію посилених сертифікатів; здійснювати дії щодо встановлення касового апарату, платіжного терміналу, розписуватись за мене, сплачувати належні з мене платежі, а також вчиняти всі юридично значимі дії, які пов'язані з виконанням цієї довіреності.

Довіреність видана строком на три роки та дійсна до сімнадцятого травня дві тисячі двадцятого року.

Зміст ст. ст. 203, 213, 214, 237-241, 244, 247-250, 1000-1009 Цивільного кодексу України в тому числі щодо поняття довіреності, її форми, строків, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені довірителю, нотаріусом роз’яснено.


ПІДПИС: ___________________________________________________________

Посвідчувалиний напис нотаріуса

"Доверенность" на поездку ребенка

Согласия от родителей/ родителя на поездку ребенка/ детей за границу, оформленные у нотариуса имеют полную юридическую силу.


Бланк документа регистрируется нотариусом в Реестре нотариальных бланков.


Что такое "доверенность" на поездку ребенка

Многие в быту называют согласие "доверенностью на поездку ребенка". Правильное название документа "заявление о согласии на выезд".


Какие документы необходимы

1) Паспорта и идентификационные номера родителей.

2) Данные ребенка могут быть указаны из Свидетельства о рождении.


Что необходимо сделать для оформления

Позвоните и запишитесь на оформление на удобное время.


Сколько времени может потребоваться

от 10-15 минут.


Цена нотариально заверенного разрешения

Если заявление подписываеться одновременно двумя родителями (мать и отец), то это дешевле и быстрее чем оформление двух отдельных заявлений от каждого родителя. Уточнить актуальную стоимость можно просто позвонив выбранному вами нотариусу.


Какая информация указывается

В заявлении на выезд ребенка обязательно указываеться информация о стране поездки, цели, сроке этой поездки и сопровождающем лице, все эти данные записываються со слов родителя.


Если у Вас спор с другим родителем

Или другие сложности.

Читать>>

Документы для оформления договора дарения квартиры

Другие вопросы по дарению<<Какие обязательные документы необходимы для оформления договора дарения?

Дарение квартиры, дарение доли, дарение недвижимости, дарение земли, дарственная на дом, договор дарения недвижимости, договор дарения доли, договор дарения дома, договор дарения на квартиру, договор дарения доли дома, договор дарения гаража, дарственная на квартиру


1) Паспорт и идентификационный номер.

2) Документ на квартиру, дом, землю...(например Договор купли-продажи, договор дарения, Свидетельство о праве собственности, Свидетельство о праве на наследство...); Техпаспорт на имущество;

3) Информация о лицах, которые зарегистрированы в жилье (срок действия документа до 10 дн.).

4) Другие документы.


Также в некоторых случаях могут понадобиться дополнительные документы:

Свидетельство о рождении, Свидетельство о браке, или другой документ подтверждающий родство.

Разрешение органа опеки и попечительства на договор дарения квартиры (части квартиры).

Свидетельство о браке или о разводе.

Заявление о согласии супруга (мужа/жены).

Информационная справка из архива БТИ;


Если у вас появились дополнительные вопросы, запишитесь на консультацию.

Процедура оформления дарения?

Другие вопросы по дарению<<


Как оформить договор дарения? Где оформить договор дарения?


Условно можно разделить процедуру оформления дарения на 4 стадии. Подготовка, оформление, регистрация, архивация. Первые две стадии требуют непосредственного присутствия у нотариуса сторон договора. На третьей стадии присутствие требуется только Одаряемого. А четвертая стадия выполняеться нотариусом уже после оформления договора.


Процедура выглядит сложной, но обращение к профессионалу-нотариусу позволит вам минимизировать затраты сыл, пройти ее правильно, просто пошагово выполняя необходимые действия.


Подготовка:

- Записаться на консультацию нотариуса.

- Необходимо прийти на консультацию нотариуса с уже имеющимися документами.

- Нотариус подскажет ответы на все вопросы.

- Собрать документы, которые необходимо иметь для оформления.

- Записаться на удобный день и время оформления дарения.


Оформление дарения нотариусом (от 2 часов):

- Даритель и Одаряемый приходят к нотариусу со всеми необходимыми документами.

- Нотариус общается со сторонами договора и проверяет предоставленные оригиналы документов на соответствие закону.

- Нотариус проверяет оплату всех необходимых платежей, связанных с оформлением.

- Нотариус готовит текст договора, заявлений.

- Стороны читают текст и подтверждают, что он соответствует их намерениям.

- Нотариус проверяет отсутствие запретов, арестов, других обременений, по государственным реестрам и делает извелечения из реестров.

- Нотариус распечатывает оригинал договора на нотариальных бланках, стороны ознакамливаются и подписывают его.

- Стороны расписываются в реестре.

- Нотариус регистрирует нотариальные бланки договора в Реестре нотариальных бланков.


Регистрация дарения нотариусом (от 30 минут):

- Нотариусом оформляется заявление Одаряемого на регистрацию прав в Государственном реестре прав.

- Одаряемый подписывает заявление.

- Нотариус сканирует договор в Реестр и регистрирует права Одаряемого в реестре, выдает Одаряемому документ, подтверждающий регистрацию.


Архивация (от 3 дней, не требует вашего участия):

- Нотариус самостоятельно формирует архивную папку.

- Нотариус делает опись документов для хранения в архиве.

- Нотариус передает копии докуменов, касающиееся регистрации в Государственную регистрационную службу.


Хранение копий в архиве (не требует вашего участия)

- После завершения срока хранения в архиве нотариуса, документы передаются нотариусом в Государственный нотариальный архив.


Для получения консультации нотариуса по дарению недвижимости, запишитесь на удобное время по телефонам нотариуса.Сохранить

Сохранить

ОФОРМИТЬ НАСЛЕДСТВО В КИЕВЕ (2017)


Безусловно, каждый случай и ситуация индивидуальны, но очень многие вопросы повторяются. Здесь ответы на самые распространенные вопросы по наследству.


В этой статье вы найдете ответы на важные вопросы оформления наследства.С ЧЕГО НАЧАТЬ ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА В КИЕВЕ

Прежде всего необходимо определиться кто из наследников будет принимать или отказываться от принятия наследства. Наследники могут обратиться для получения консультации по наследству к нотариусу. После смерти лиц, зарегистрированных на день смерти в городе Киеве, можно обращаться к любому нотариусу в Киеве независимо от района. Для записи на прием нотариуса в Киеве позвоните по телефону.


СРОК ДЛЯ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА

Для принятия или отказа от наследства устанавливается срок до 6 месяцев, который начинается со дня смерти. Именно в течение этого срока наследники могут принять наследство или отказываются от него. Пропуск срока 6 мес. может быть чреват негативными последствиями, в том числе утратой права на наследственное имущество. 


КАК ОФОРМИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ НАСЛЕДСТВА

Наследники, которые хотят принимать наследство должны обратиться к нотариусу со своими документами (паспорт, код, свидетельство о смерти...) и оформить заявление о принятии наследства. Обратите внимание, оформления заявления недостаточно для завершения процедуры принятия наследства, после оформления заявление должно быть обязательно своевременно подано наследниками в соответствующий нотариальный орган.


КАК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАСЛЕДСТВА

Наследник также вправе отказаться от наследства, в том числе в пользу другого наследника, в порядке установленном законом. Принятие и отказ от наследства только в пределах срока до 6 мес. Оформить заявление о отказе от наследства можно у нотариуса. После оформления заявление должно быть обязательно своевременно подано наследниками в соответствующий нотариальный орган.


КУДА ПОДАЕТСЯ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ НАСЛЕДСТВА

Заявление о принятии или отказе от наследства должно быть не только оформлено, но и обязательно своевременно подано нотариусу, который будет оформлять наследственное дело. Все наследственное имущество оформляется всеми наследниками у одного, выбранного наследниками, нотариуса. Не может, например, один наследник завести наследственное дело у одного нотариуса, а второй наследник - у другого. Где бы не находилось наследство в Киеве или Киевской области, если человек на день смерти был зарегистрирован в Киеве, имущество оформляется нотариусом в Киеве. Для начала оформления все наследники могут выбрать нотариуса и обратиться к нему с документами.


В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПОМОЖЕТ ДОВЕРЕННОСТЬ НА ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

Заниматься оформлением наследства можно лично, но если нет возможности лично посещать все органы и учереждения, можно оформить доверенность на сбор документов. Представителем может стать близкий человек, родственник. Для оформления доверенности необходимо всего один раз лично прийти к нотариусу со своим паспортом и идентификационным номером. Оформление довернности может занять около 25 минут. Очень важно составить доверенность правильно и не упустить деталей. Поможет составить доверенность профессиональный нотариус. После оформления доверенности ваш представитель сможет собрать необходимые документы и оформить наследство на ваше имя. Есть необходимость в оформлении доверенности? Запишитесь к нотариусу.


ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАНИМАТЬСЯ ОФОРМЛЕНИЕМ

Что делать если нет времени заниматься оформлением или если Вы не находитесь в Украине, но необходимо оформить наследство в Киеве

Читать>>

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ НАСЛЕДНИКАМ ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВА

Паспорт наследника и налоговый номер.
Свидетельство о смерти наследодателя, справка о причине смерти наследодателя.
Документ о последнем месте жительства умершего и о лицах, зарегистрированных с ним по одному адресу (по запросу нотариуса);

Документы, подтверждающие родственную связь или завещание.

Правоустанавливающий документ на движимое и недвижимое наследственное имущество.

Технический паспорт на наследственное недвижимое имущество.
Другие документы (уточните у нотариуса)


ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ СПОР С ДРУГИМИ НАСЛЕДНИКАМИ. НЕТ ДОКУМЕНТОВ. ПРОПУЩЕН СРОК...

Читать>>


ЦЕНА ОФОРМЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВА.

Цена оформления наследства может меняться в зависимости от количества наследников, видов и количества имущества и других факторов. Ориентировочную стоимость оформления поможет посчитать нотариус на консультации с изучением документов и в присутствии всех наследников. Вы можете уточнить стоимость консультации и записаться на удобное время по телефону.


КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА НАСЛЕДОВАНИЕ? ЗАВЕЩАНИЕ.

Право на наследование имеют лица, указанные в завещании.


ЕСЛИ ЗАВЕЩАНИЯ НЕТ, КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА НАСЛЕДОВАНИЕ? ОЧЕРЕДИ НАСЛЕДНИКОВ.

Если завещания нет, оформляеться наследство по закону. В случае отсутствия завещания, в случае отказа от принятия наследства наследниками, указанными в завещании, либо признания его недействительным, право на наследование по закону получают в равных долях следующие лица:
1 очередь) Дети, супруг, родители умершего.


Если наследников первой очереди нет, либо они не предприняли действий для принятия наследства, вступают в наследство наследники следующих очередей. Каждая следующая очередь наследников по закону получает право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, устранения их от права на наследование, непринятия ими наследства или отказа от его принятия...КОГДА НАСЛЕДНИК МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ДОКУМЕНТЫ НА НАСЛЕДСТВО

После истечения срока установленного для принятия наследства (как правило, 6 месяцев), в случае если наследство принято, все необходимые документы уже предоставлены наследниками нотариусу, он может выдать свидетельство о праве на наследство.


Нотариус Киева Кудря Наталья Анатольевна.

Вы можете получить личную консультацию нотариуса по записи.