Корисна інформація

Як оформити нотаріальну копію документа (2018)?

Час оформлення нотаріаьної копії в нашому офісі приблизно 5-10 хвилин.

Нотаріальні копії, оформлюються у нотаріуса у повній відповідності до закону.


На копії проставляється гербова печатка нотаріуса, а також посвідчувальний напис у відповідності до актуального законодавства. Документ реєструється в рееєстрі нотаріальних дій.

Ви можете звернутися до нотаріуса за посвідченням копії документа, який має юридичне значення, виданого на Ваше ім'я або на ім'я Вашого родича, але Ви повинні бути у нотаріуса саме зі своїм паспортом.

Необхідні документи для оформлення нотаріальних копій:
1) Оригінал документа, копія якого оформлюється;
2) Паспорт особи, яка звернулася за оформленням копії;

У нотаріуса можна оформити нотаріальні копії:
Копія свідоцтва про народження,
Копія свідоцтва про розлучення,
Копія свідоцтва про шлюб,
Копія документа на квартиру,
Копія документа на будинок,
Копія документа на землю,
Копія довіреності,
Копія заяви,
Копія диплому,
Копія паспорту,
Копія іншого документу.


Довідка не в шлюбі (2018)

Цей документ необхідний для оформлення шлюбу за кордоном. Завірити документ про відсутність зареєстрованого шлюбу, Ви можете в офісі нотаріуса.


Досить часто в побуті цей документ називають по різному: "довідка про відсутність шлюбу", "довідка про відсутність зареєстрованого шлюбу", "довідка про сімейний стан для одруження за кордоном"...).


Ви можете оформити документ в нашому офісі нотаріуса за 10-15 хвилин. Записатися на зручний час та уточнити актуальну ціну можливо по телефону.

Документ оформлюється в повній відповідності до закону. У нотаріуса є зразки документів для різних країн. Впевнені, ми вже оформлювали документи для країни, в якій Ви плануєте реєстрацію шлюбу. 


Необхідні документи:
1) Ваш паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер.
2) Свідоцтво про розлучення (або рішення суду), якщо раніше був шлюб.Оформлення документа, передбачено Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими наказом Міністерства юстиції України N 52/5 від 18.10.2000, згідно з р.2 п.7 Положення, Громадяни України ..., які проживають в Україні, для підтвердження сімейного стану з метою реєстрації шлюбу в іншій державі подають заяву, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, у якій особа повідомляє про себе, що вона ніколи не перебувала в шлюбі, або про те, що вона раніше перебувала у шлюбі, але се йчас її шлюб припинено, та належним чином легалізовану, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.довідка про сімейний стан

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТУ ПРО ВІДСУТНІСТЬ ШЛЮБУ


КОМПЕТЕНТНІ ОРГАНИ


_____________________,

громадянки України, стать жіноча,

народилася __________року

реєстраційний номер облікової картки

платника податків____________________,

паспорт громадянина України _______,

виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України

в м. Києві_________________року,

зареєстроване місце проживання:

Україна, м. Київ, ________, буд.__, кв.___З А Я В А


Я, громадянка України __________________________, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті, діючи добровільно і розуміючи значення своїх дій, без будь-якого примусу, як фізичного так і морального, заявляю про наступне –

я маю намір зареєструвати шлюб в КРАЇНА та з метою підтвердження сімейного стану цією заявою повідомляю, що у зареєстрованому шлюбі я як на території України так і за її межами, не перебуваю та ніколи не перебувала;  у цивільно-шлюбних відносинах з іншими особами не перебуваю; рішення суду про встановлення факту сумісного проживання однією сім'єю або нотаріально посвідченого договору про сумісне проживання щодо мене немає. Будь-яких інших перешкод для укладення шлюбу немає.

Я також стверджую, що факти наведені в заяві, правдиві, достовірні та викладені вірно. Про відповідальність за приховування перешкод для реєстрації шлюбу і про надання недостовірної інформації я повідомлена

___________________________дві тисячі___________року.


ПІДПИС: _____________________________________________________________


Посвідчувальний напис нотаріуса.


Справка не в браке (2018)

Данный документ требуется для вступления в брак за границей. Очень часто в быту такой документ называют: "справка о незамужестве, не женат, справка не в браке..." и т.д. Заверить документ об отсутствии зарегистрированного брака, Вы можете лично посетив офис нотариуса.


В нашем офисе вы можете оформить документ об отсутствии брака всего за 10-15 минут. Документ оформляется в полном соответствии с законом, на нотариальном бланке, регистрируется в реестре нотариальных действий, а также в реестре нотариальных бланков. У нас есть образцы документов для разных стран.


Актуальную цену оформления необходимого вам документа, вы легко можете уточнить по телефону.


Необходимые документы:

1) Паспорт гражданина Украины, идентификационный номер.

2) Свидетельство о разводе (решение суда), если ранее был брак и он расторгнут.Оформление документа, в соответствии с Правилами государственной регистрации актов гражданского состояния в Украине, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины N 52/5 від 18.10.2000. Согласно р.2 п.7 Положения: Граждане Украины ..., проживающие в Украине, для подтверждения семейного положения с целью регистрации брака в другом государстве подают заявление, подлинность подписи на которой должен быть нотариально удостоверенной, в котором лицо сообщает о себе, что никогда не находился/лась в браке, или о том, что ранее состоял/ла в браке, но сейчас его брак прекращен, и должным образом легализованное, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

...Справка не в браке

Сохранить

Сколько стоит консультация нотариуса

В нашей нотариальной конторе стоимость консультации нотариуса зависит от сложности и типа вопроса. Цена может зависеть также от длительности консультации.


У нас вы можете получить профессиональные консультации по вопросам: дарение, наследство, купля-продажа.


Гарантируем актуальность и полезность информации, а также внимательное и вежливое отношение.


Обратите внимание! Как правило нотариальные вопросы требуют внимательного изучения ситуации, а также имеющихся документов.


Нотариус не предоставляет консультаций по телефону. Но позвонив Вы сможете уточнить стоимость консультации и, при необходимости, записаться на удобное время.


Наш офис находиться в Даницком районе Киева. Удобная транспортная развязка, бесплатная парковка для автомобилей. Простой маршрут на общественном транспорте.Сколько стоит консультация нотариуса

Частные нотариусы

Частные нотариусы оформляют тот же перечень нотариальных документов, что и государственные нотариусы. Порядок оформления полностью одинаков. Все оформленные частными нотариусами документы имеют полную юридическую силу.


Частные нотариусы обычно менее загружены очередями, также возможно согласовать время посещения нотариуса по телефону.Частные нотариусы

Документы для оформления договора дарения квартиры в Киеве (2018)

В этой статье подробно рассмотрен вопрос - какие обязательные документы необходимы для оформления договора дарения квартиры в Киеве в 2018 году. Если у вас возникли дополнительные вопросы, вы можете задать их нотариусу.


Необходимые для оформления документы:


1) Паспорт и идентификационный номер.

Важно помнить, что в паспорте должны быть своевременно вклеены фотографии: 25 и 45 лет, если фотография не вклеена вовремя - обратитесь в соответсвующий орган для вклейки. Идентификационный номер должен быть в ОРИГИНАЛЕ, если оригинала нет - необходимо обратиться в налоговую инспекцию для получения кода.


2) Документ на квартиру.

Это может быть например: договор купли-продажи, договор дарения, Свидетельство о праве собственности, Свидетельство о праве на наследство и т.д...


3) Техпаспорт на квартиру;


4) Оценка имущества.

Уточнить подробности получения документа о оценке вы можете у специалиста оценщика


Возможно Вам будет интересна статья: "Как правильно оформить дарение в Киеве (2018)" читать<<


Также в некоторых случаях могут понадобиться дополнительные документы:

Свидетельство о рождении, Свидетельство о браке, или другой документ подтверждающий родство.

Разрешение органа опеки и попечительства на договор дарения квартиры (части квартиры).

Свидетельство о браке или о разводе.

Заявление о согласии супруга (мужа/жены).

Информационная справка из архива БТИ;

Другие документы.


Получить консультацию по документам, необходимым именно в Вашем случае, вы можете у выбранного вами нотариуса.
Как оформить дарение квартиры в Киеве (2018)

Здесь вы найдете актуальную информацию о оформлении дарения в Киеве в 2018 году. Если же у вас есть дополнительные вопросы и нет времени самостоятельно разбираться в юридических тонкостях и многочисленных ньюансах, запишитесь на консультацию квалифицированного нотариуса, вы сможете получить четкую и понятную информацию именно для вашей ситуации.


Оформлять дарение у частного нотариуса или в государственной конторе?
Документы, оформленные у частных нотариусов или у государственных конторах имеют абсолютно одинаковое правовое значение. Все нотариусы оформляют дарение, основываясь на одном законодательстве. Потому вы можете оформить дарение либо у частного нотариуса либо государственного.


Возможно ли оформлять дарение у нотариуса из другого района Киева?
В Киеве вы имеете возможность обратиться к любому нотариусу, независимо от района.


Необходимо личное присутствие у нотариуса?
Для оформления дарения необходимо личное присутствие и личное подписание документов.


С чего начать оформление дарения?
Позвоните выбранному нотариусу и уточните необходимую информацию, запишитесь на прием на удобное время.


Какие документы необходимы для оформления договора дарения квартиры?
Паспорта и идентификационные номера; Документ на квартиру; Техпаспорт на квартиру; Оценка; дополнительные документы.


Какие дополнительные документы могут понадобиться?
В некоторых случаях могут быть необходимы: документы подтверждающие родство; разрешение органа опеки на договор дарения; свидетельство о браке или о разводе; согласие супруга; информационная справка; документы, подтверждающие деспособность; другие документы.


Можно ли подарить квартиру несовершеннолетнему ребенку?
Да, это возможно. В интересах ребенка действуют родители. Для оформления родителям необходимо будет также получить согласие органа опеки.


Возможно ли подарить не всю квартиру, а только часть?
Да, это возможно.

От чего зависят расходы на оформления дарения?
Расходы на оформление дарения могут зависеть от: количества участников договора; являются ли стороны резидентами Украины; требуется ли по закону согласие супруга; зарегистрировано ли имущество в Государственном реестре; требуются ли дополнительные запросы для получения необходимых документов; есть ли родственная связь дарителя и одаряемого; стоимость имущества и другие факторы.

Как заранее узнать цену оформления?
Наиболее простой и достоверный способ узнать расходы на оформление дарения - это обратиться за консультацией к нотариусу. После изучения имеющихся документов нотариус  посчитает ориентировочную стоимость нотариального оформления, подскажет перечень необходимых документов и как их собрать, а также сколько времени может потребоваться.


Сколько времени может занять подготовка и оформление?
Время подготовки зависит от того, какие документы уже есть у вас, а какие еще необходимо подготовить. После того, как вы получили все документы, необходимые для оформления, непосредственно оформление у нотариуса занимает совсем немного времени около 1-2 часов.


Что лучше дарение или завещание?
Собственник может распорядиться квартирой при жизни оформив дарение или завещание. В каждом индивидуальном случае оптимальным может быть тот или иной вариант. Что оптимально для вашего случая возможно определить, подробно изучив ситуацию.


Будет ли делиться в случае развода имущество, полученное в дар в период брака?
Имущество полученное в порядке дарения или наследования является личной собственностью супруга, получившего это имущество.


Обязательно ли "выписываться" из квартиры после дарения?
Это не обязательно, но при необходимости вы можете это сделать.

Что произойдет если не будет оформлено дарение или завещание при жизни?
Если не будет оформлено дарение или завещание при жизни, после смерти собственника будет происходить наследование по закону. Наследственное имущество будет разделено между всеми наследниками, принявшими наследство, в равных долях.


Как получить дополнительную информацию или записаться на консультацию нотариуса?
По телефону вы можете получить дополнительную информацию и записаться на личную консультацию нотариуса в Киеве.Консультации и оформление дарения недвижимости в Киеве

Нотариус Кудря Наталья Анатольевна

с понедельника по пятницу 10:00-17:00

+38(095)8661124

+38(098)6543143

+38(044)3628779


Як правильно оформити дарування квартири в Києві (2018)?

Безумовно, кожен випадок і ситуація індивідуальні, але дуже багато питань повторюються. Тут ми спробуємо дати відповіді на найпоширеніші питання щодо дарування квартири в Києві.


Як оформити дарування


Як дізнатися витрати на оформлення договору дарування квартири задалегідь?

Читати>>


Що краще дарування або заповіт? В чому їх різниця?

Читати>>


Як доручити збір документів близькій людині?

Якщо у власника квартири немає або часу або можливості підготувати необхідні документи, він може видати довіреність на близьку йому людину, яка зможе займатися отриманням всіх необхідних документів по довіреності.


З чого почати оформлення або отримати консультацію нотаріуса?

Оберіть нотаріуса та запишіться на консультацію. На консультації нотаріус вивчить наявні документи, та якщо додаткових документів не потрібно - ви змоєете домовитися про зручний час оформлення договору дарування, а якщо потрібні додаткові документи - нотаріус розкаже де їх отримати.


Які документи необхідні для оформлення договору дарування?

Читать>>


Яка процедура оформлення дарування?

Читати>>


Як подарувати квартиру дитині? Чи можна оформити дарування якщо в квартирі зареєстровані діти?

Читати>>


Чи необхідно самостійно реєструвати дарування в БТІ або реєстраційній службі після оформлення?

Під час оформлення договору дарування нотаріус здіснює всі необхідні реєстраційні дії.


Що буде після смерті власника квартири якщо не оформити дарування при житті?

Читати>>


Як обрати нотаріуса для оформлення дарування?

В Києві ви можете звернутися до будь-якого нотаріуса приватного або державного. Всі нотаріуси і державні і приватні оформлюють документи, які мають однакову юридичну силу.


ВА


Как оформить приглашение родственника-иностранца в Украину (2018)

Заверение подписи на приглашении оформляеться в офисе у нотариуса. В документе указывается родственная связь приглашаемого, период поездки. Гражданин подписывает свое заявление о приглашении лично в присутствии нотариуса. Обязательно внимательно прочитайте подготовленный проект документа перед его подписанием - это поможет избежать неточностей.


Узнать актуальную стоимость оформления, а также записаться к нотариусу возможно по телефону. Приглашающий подписывает свое заявление о приглашении лично в присутствии нотариуса.


Необходимые документы:
1) Паспорт и идентификационный номер.

2) Данные лица, которое приглашается, указываются со слов приглашающего или из предоставленных документов.Приглашение гражданина России в Украину