Довідка не в шлюбі

Документ необхідний для одруження за кордоном. Завірити документ про відсутність зареєстрованого шлюбу (часто називають: довідка про відсутність шлюбу, довідка про відсутність зареєстрованого шлюбу, довідка про сімейний стан для одруження за кордоном...), Ви можете особисто відвідавши нотаріуса. Для запису на зручний час, просто зателефонуйте.


Ви можете оформити документ а нашому офісі нотаріуса за 10-15 хвилин.

Документ оформлюється в повній відповідності до закону. У нотаріуса є зразки документів, які готувалися для для різних країн. Впевнені, ми вже оформлювали документи призначені для країни, в якій Ви плануєте реєстрацю шлюбу. Точну актуальну ціну уточніть у нотаріуса по телефону.


Необхідні документи:
1) Паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер.
2) Свідоцтво про розлучення, якщо раніше був шлюб.


довідка про сімейний стан для одруження за кордоном

Оформлення документа, передбачено Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими наказом Міністерства юстиції України N 52/5 від 18.10.2000, згідно з р.2 п.7 Положення, Громадяни України ..., які проживають в Україні, для підтвердження сімейного стану з метою реєстрації шлюбу в іншій державі подають заяву, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, у якій особа повідомляє про себе, що вона ніколи не перебувала в шлюбі, або про те, що вона раніше перебувала у шлюбі, але се йчас її шлюб припинено, та належним чином легалізовану, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.


"Довідка" про сімейний стан зразок

КомпетентнІ органИ


ПІБ,

громадянки України, стать жіноча,

народилася__________року в_________,

реєстраційний номер облікової картки

платника податків______________,

паспорт громадянина України________________,

виданий______________РУ ГУ МВС України

в м. Києві________________,

місце реєстрації проживання:

Україна,_________________________


ЗАЯВА

Я, громадянка України___________________, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті, діючи добровільно і розуміючи значення своїх дій, без будь-якого примусу, як фізичного так і морального, заявляю про наступне –

я маю намір зареєструвати шлюб в___________та з метою підтвердження сімейного стану цією заявою повідомляю, що у зареєстрованому шлюбі я як на території України так і за її межами, не перебуваю та ніколи не перебувала; у цивільно-шлюбних відносинах з іншими особами не перебуваю; рішення суду про встановлення факту сумісного проживання однією сім'єю або нотаріально посвідченого договору про сумісне проживання щодо мене немає. Будь-яких інших перешкод для укладення шлюбу немає.


Я також стверджую, що факти наведені в заяві, правдиві, достовірні та викладені вірно. Про відповідальність за приховування перешкод для реєстрації шлюбу і про надання недостовірної інформації я повідомлена

Восьмого квітня дві тисячі сімнадцятого року.


ПІДПИС: _____________________________________________________________


Посвідчувальний напис нотаріуса.

Сохранить